July 25 2017

Financial Help to Meritorious Students Scheme Notice 2017-18
Mr.Nilesh Owhal Scholarship Dept

 

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे

बृहन महाराष्ट्रकॉलेज ऑफ कॉमर्स, पुणे -४

“गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना”

सन  २०१७ – १८

 

ज्या विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षी गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य योजनेचा लाभ घेतलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी नुतनीकरणाचे अर्ज शिक्षण संचालनालयाकडून महाविद्यालयास उपलब्ध झालेले आहेत तरी अशा सर्व विद्यार्थ्यानी कार्यालयातून श्री. ओव्हाळ यांच्याकडून हे अर्ज घेऊन ते दिनांक  ३१.०८.२०१७ पर्यत सकाळी १०.३० ते०१.३० या वेळेत भरून आणून द्यावेत.

 

नूतनीकरण अर्जासोबत खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे.

 

१.   मागील वर्षीची मार्कशीट झेरॉक्स

२.   आधार कार्ड झेरॉक्स

३.   बँक पास बुक झेरॉक्स

४.   महाविद्यालयाची चालू वर्षाची प्रवेश पावती

 

कळावे,

 

 

                                                                                प्राचार्य

                                                                              25/07/2017


Note - Financial Help to Meritorious Students Scheme अर्जासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा

Downloads :
Note - Financial Help to Meritorious Students Scheme अर्जासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा (.pdf).