Oct 22 2017

Mahadbt Scholarship Notice 2017-18
Shri. Nilesh owhal, Scholarship Dept

डेक्कन एज्युकेशनसोसायटीचे

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेजऑफ कॉमर्स, पुणे – ४

विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना

राज्य शासनाचीशिष्यवृत्ती / फ्रीशिपबाबत २०१७ - १८

 

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये महाविद्यालयात ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशघेतलेला आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येत आहे की, मागासवर्गीय तसेचखुल्या गटातील शिष्यवृत्तीसाठी पात्रविद्यार्थ्यांकरिता राज्य शासनाकडूनखालीलप्रमाणे शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप सवलती उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

वरील शिष्यवृत्तीसाठीपात्र विद्यार्थ्यांनी https://mahadbt.gov.in/DBT/#/  या संकेतस्थळावर दिलेल्या सूचनेचेपालन करून User ID तयार करून ऑनलाईन (Online) पद्धतीने अर्ज भरण्यात यावेत.कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन (Offline) पद्धतीचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाही. तसेचअर्जाच्या प्रती आवश्यक त्या कागदपत्रासह महाविद्यालयाच्या कार्यालयात १०.३० ते १.३० या वेळेत  जमा करावेत. शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या नियम वअटी वरील संकेतस्थळावरील शासनाच्या संबंधित लिंकवर उपलब्ध आहेत.

 

 

दिनांक ११/०९/२०१७                                          प्राचार्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                Government of India Post-Matric Scholarship

2.                 Post-Matric Tuition Fee and Examination Fee  

3.                  Rajarshi Chhatrapati ShahuMaharaj Merit Scholarship   

4.                  Open Merit Scholarships in Junior College

5.                  Open Merit Scholarships for Economically Backward Class  

            Students  

6.                  Government of Indiascholarship in Secondary school Sanskrit   

            Scholarship

7.                  Economic Backward Class (EBC)Scholarship/Freeship   

8.                  Ahindi Bhashik Scholarship

9.                  State Government Open MeritScholarship

10.  Scholarship to Meritorious students Possessing      

Mathematics/Physics

11.  Government Vidyaniketan Scholarship   

12.  Eklavya Scholarship   

13.  Tuition Exam Fee [Freeship]

14.  State Government DaxshinaAdhichatra Scholarship

15.  Government Research Adhichatra   

16.  Jawaharlal Nehru University Scholarship

17.  Post Matric Government of India Scholarship   

18.  Education Concession to the Children of Ex-Servicemen

19.  Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk    

        Shishyavrutti Yojna

20.  Dr. Punjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna   

21.  Education Concession to the Children Freedom Fighter   

22.  Maintenance Allowance to students studying in Sainik

        Schools  

23.  Scholarship and technical education to handicapped students

24.  AMS scholarship   

25.  Higher Education Scholarship Within India   

26.  Scholarship Scheme for Students of Minority Communities

         Pursuing Higher and Professional Education   

27.  Vocational Education Fee Reimbursement

28.  Vocational Education Maintenance Allowance

29.  Foreign Scholarship   

30.  Handicap Scholarship

31.   

 Foreign Education Scholarship