July 06 2018

S.Y.B.Com Other than BMCC Admission 2018-19
Dr Ashish puranik Vice-principal

Deccan Education Society’s

Brihan Maharashtra College of Commerce, Pune -04

(Autonomous) 

 Date:06.07. 2018

S.Y.B.Com Other than BMCC Admission 2018-19

Following students are admitted for S.Y.B. Com (Autonomous) subject to conditions as approved by the Equivalence Committee of college. All the students are requested to contact Mrs. Ranade / Mrs. Kondhalkar at B.M.C.C office on 12thJuly at 11 a.m.

Please bring your following documents along with you.

Original Statement of Marks and attested Xerox Copy

Original Leaving Certificate and attested Xerox Copy

Original Caste Certificate and attested Xerox Copy

Migration Certificate (if applicable)

Domicile Certificate (if applicable)

 

 

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNVERSITY

SR. NO

NAME

1

ANUJ KUMAR

2

PALVE MANISHA AMBADAS

3

SHITOLE SANKET SHRIPAD

4

BOHARA MANAVI TILOKCHANDRAJI

5

SHAH DHRUV SANJAY

6

ACHARYA AISHWARYA S

7

MEMANE SANKET VIKAS

8

DUDHE VINAY S

9

NAMBIAR AISHWARYA R

10

PILLAY PRIYANKA R

11

MISTRI NEHA

12

NEESHA BHADURIA

13

NAIK VIBHUTI P

14

BANKAR SHUBHANGI A

15

AGARWAL JANHAVI P

16

ADITYA GUPTA

17

LIKHAR KAUSTUBH D

18

DEORE RUPES S

19

HILONI CHETAN DAVE

20

PANCGAL JAYKISHAN K

21

SURAJ VITTHAL KAMBLE

22

SHAIKH AYAN R

23

GIRAME VAIBHAV G

24

JAGTAP ROHAN B

25

NIKHIL TRIPATHI

26

SWAPNIL KUMAR SETH

27

AWATE SAGAR K

28

AKSHAY DAWRA

29

WAGH JYOTI V

30

ASHWINI D KASHYAP

31

JOSHI PRANAV P

32

SONAWANE RUTUJA N

33

GANDHI MITUL M

34

SHARMA ASHUTOSH D

35

NAIR RITIKA R

36

KAMBLE SIDDHANT  R

37

GEJAGE HANUMANT N

38

ANGITA MEDHI

39

PRATIHARI RITIKA R

40

AMPANWALA HUZEFA ALISAGAR

41

SHIGGAVI PRADNYA S

42

LANDE YUVTRAJ G

43

MALVE SHREYASH H

44

CHOUHAN RAVINA B

45

JAIN TRUPTI K

 

OTHER UNVERSITY

1

RUTUJA K PATIL

2

NEHA KISHOR GORE

3

POOJA PRAJAPATI

4

ATHARVA KULKARNI

5

RUKMANI DEVI KUSHWAHA

6

SONTAKKE VAISHALIKCHANDRAKANT

7

KOUNSALYE SHRUTI SUDHAKAR

8

SWARALI NAMPALLI

9

SALVE SANTOSH

10

YOGIRAJ GIRISH DESHPANDE

11

KSHIRSAGAR PRIYANKA

12

SONI AGRAWAL

13

DEEPAK KHATRI

14

GURAV PUSHPAK SHIVAJI

15

JADHAV AISHWARYA R

16

CHAUHAN VEDA K

17

SMRITI RAI

18

SHAIL M SHAH

19

MAHESH G POUL

20

ISHWARI MANGESH TAMBE

21

RAIBHAN BABURAO SHINDE

22

GEETASHRI ANIL KULKARNI

23

SALUNKE DIPTI DIPAK

24

MAYANI POONAM NARESH

                                                       

                                                                        Principal